วันที่ 17 ธ.ค. 2565 เวลา 08.00 น. คณะผู้บริหาร ครู สามเณรนักเรียน เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการศึกษา นักวิชาการ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 14
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร
มหาวัชรราชธิดา "ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร"
#องพจนกรโกศล,ดร. ประธานเขต 14 นำสวดเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล ณ วัดธรรมปัญญาราม บางม่วง อ.สามพราน จ.นครปฐม โทร. 085 177 916