จศป.พระปริยัติธรรม สามัญฯ เริ่มเข้ารายงานตัว 4,282 รูป/คน ทั่วประเทศ
******************************
วันที่ 19 - 26 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป เจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (จศป.) ในเขตต่างๆ เข้ารายงานตัวตามช่วงเวลาที่สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กำหนด
โดยในวันที่ 19 กันยายน 2565 ตารางกำหนดการ การเข้ารายงานตัวของบุคลากรทางการศึกษาจากสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 1,2,3,4 และเขต 13-14
วันที่ 20 กันยายน 2565 จะเป็นตารางกำหนดการ การเข้ารายงานตัวของบุคลากรทางการศึกษาจากสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 9 และเขต 5
วันที่ 21 กันยายน 2565 จะเป็นตารางกำหนดการ การเข้ารายงานตัวของบุคลากรทางการศึกษาจากสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 6 และเขต 12
วันที่ 22 กันยายน 2565 จะเป็นตารางกำหนดการ การเข้ารายงานตัวของบุคลากรทางการศึกษาจากสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 7 และเขต 8
วันที่ 23 กันยายน 2565 จะเป็นตารางกำหนดการ การเข้ารายงานตัวของบุคลากรทางการศึกษาจากสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 10 และเขต 11
การเข้ารายงานตัวปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ โดยมี พระเดชพระคุณ พระราชวัชราภรณ์ ประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นประธานนำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย และกล่าวให้โอวาท การรายงานตัวของเจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (จศป.) ทั่วประเทศ
และในวันที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. รายงานตัวเจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามประกาศ ข้อ 2.1 และ ข้อ 2.2 ของสำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ณ ห้องประชุมใหญ่พุทธมณฑล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
 
 
/
/
นข่าวจาก
นายสุริยา แสงอินตา นักวิชาการศาสนา
นายจักรพงษ์ ทิพสูงเนิน นักวิชาการศาสนา
นายทองพิณ เมืองซอง นักวิชาการศาสนา
และนักวิชาการศาสนา ทุกท่าน
************************************
🏞สามารถดูรูปเพิ่มเติมได้
📊😚1.รูปช่วงเวลาเช้า (รอสักครู่ กำลังอัพโหลดรูป)
*******************************
📊😚2.รูปช่วงเวลาบ่าย (รอสักครู่ กำลังอัพโหลดรูป)