วันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.
ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ (จศป.) เขต 1,2,3,4,13,14


เข้ารายงานตัวปฏิบัติหน้าที่ โดยมี พระเดชพระคุณ พระราชวัชราภรณ์ ประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นประธานกล่าวให้โอวาท
และเปิดรับตรวจเอกสารรายงานตัวของเจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ณ หอประชุมพุทธมณฑล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล นครปฐม

🏞สามารถดูรูปเพิ่มเติมได้
📊😚1.รูปช่วงเวลาเช้า 

*******************************
📊😚2.รูปช่วงเวลาบ่าย

#ครูปริยัติธรรม #แผนกสามัญศึกษา