ประธานเขตพระปริยัติ สามัญฯ ทั่วประเทศ - จศป.ส่วนกลาง เข้ารายงานตัว รับปฏิบัติหน้าที่ฯ
วันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาทั่วประเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (จศป.) ส่วนกลาง เข้ารายงานตัวปฏิบัติหน้าที่ โดยมี พระเดชพระคุณ พระราชวัชราภรณ์ ประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นประธานกล่าวให้โอวาท และเปิดรับตรวจเอกสารรายงานตัวของเจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (ส่วนกลาง)
 
ณ สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดชูจิตธรรมาราม (สนง.ชั่วคราว) ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา