วันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ หอประชุมพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ รับฟังการบรรยาย เรื่อง “การพัฒนาผู้เรียน เปลี่ยนบทรู้สู่คุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรมฯ โดย นายสมบัติ พิมพ์สอน ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถระสมาคม พร้อมด้วยผู้บริหารร่วมบรรยายถวายกำลังใจแด่ผู้เข้าอบรม และในช่วงบ่าย ได้รับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การส่งเสริมคุณภาพการศึกษากับการพัฒนาศาสนทายาทที่ยั่งยืน โดย นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
จากนั้น พระราชปริยัติสุนทร รักษาการรองประธานกรรมการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา, รักษาการประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๑๒ กล่าวสรุป พร้อมกล่าวปิดโครงการฯ ในครั้งนี้