จศป.พระปริยัติธรรม สามัญฯ เริ่มเข้ารายงานตัว 4,282 รูป/คน ทั่วประเทศ

วันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.
ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ (จศป.) เขต 1,2,3,4,13,14

การศึกษาพระปริยัติฯสามัญ (จศป.) แจ้งกำหนดการ การเข้ารายงานตัวของเจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา