สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาเขต 14 (สำนักงานชั่วคราว)
     วัดธรรมปัญญารามบางม่วง เลขที่ 108 หมู่ 8 อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110  โทร.092 456 2592